Bevásárlókosár
0 árucikk
 
 

Általános Szerződési feltételek

Terms & Conditions

FELTÉTELEK

 

Jelen feltételek a www.olomkatona.com honlapon szereplő termékek megrendelésére és szállítására vonatkoznak. 


I. A szerződés tárgya

1. A Megrendelő a www.olomkatona.com honlapon szereplő árakon megrendeli az általa kiválasztott termékeket. A Megrendelő a megrendelés megküldésével egyidejűleg jelen szerződési feltételeket is elfogadja.


2. Jelen szerződésben foglaltaktól csak külön írásos megállapodással lehet eltérni. 

3.  A Webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, angol, és német azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Eladó nem iktatja.

II. A Webáruházban elérhető termékek megrendelésére vonatkozó információk 

0. A Webáruházban kizárólag magánszemélyeket szolgálunk ki. Vállalkozások és egyéb szervezetek részére nem áll módunkban értékesíteni. 

1. A honlap termékekeit a webshopbon keresztül lehet megrendelni. A megrendelés teljesítése a termékek árának számlánkra érkezése után történik. Tehát a termékek ára és a szállítási díj is előre fizetendő.

2. A Webáruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. A közölt árak Forintban értendők. 

3. A megrendelést e-mailben visszaigazoljuk. A megrendelés teljesítését az Eladó a megrendelés leadását követő 8 napon belül visszautasíthatja. Ebben az esetben e-mailben tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő már átutalta az Szolgáltató bankszámlájára a megrendelt termékek és a szállítás díját, akkor az Szolgáltató 5 banki napon belül hiánytalanul visszautalja. Visszautasítás hiányában a megrendelést elfogadottnak kell tekinteni.

4. Az adott regisztrációhoz tartozó megrendelések állapota nyomon követhető a bejelentkezés után a Fiók menüpont alatt. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó e felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

5. A weboldalon feltüntetett árak csak a kiszállítás költségét nem tartalmazzák. A házhoz szállítás díját a Pénztár gombra kattintva tudhatja meg.

III. A megrendelés módosítása, elállás, minőségi kifogások

1. A megrendelés utólagos módosítására a vevő részéről csak írásos formában (e-mailen) kerülhet sor. 

2. A Megrendelő a megrendeléstől az alábbi feltételekkel állhat el:
a) a megrendelést követő 14 napon belül: e-mail küldésével az 
olomkatona@olomkatona.com címre

b) az áru kézhezvételét követő 8 napon belül, amennyiben nem minőségi kifogásról van szó: a nem használt áru eredeti csomagolásban és sérülésmentesen történő visszajuttatásával az Eladó címére (2049 Diósd, Mikszáth Kálmán u. 18.).

3. Amennyiben a megrendelő postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, az Eladó legkésőbb a visszaküldött termék  2049 Diósd, Mikszáth Kálmán u. 18. címre történő megérkezésétől számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a Megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Az Eladó nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A vásárolt termék sérülésmentes eljuttatásának költségei a vevőt terhelik.

4. Minőségi kifogások bejelentésére írásban, a kézhezvételtől számított 8 napon belül van lehetőség. Az ezt követően beérkező kifogások kivizsgálására vagy elfogadására az Eladó nem köteles. A Megrendelő beszállítja a kifogásolt terméket az Eladó címére (2049 Diósd, Mikszáth Kálmán u. 18.), ahol lehetőség van cserére.

5. Amennyiben megállapítható, hogy a termék a szállítás során sérült meg, kizárólag a megrendelő és a fuvarozó cég (vagy a posta) alkalmazottja által is aláírt jegyzőkönyv alapján van lehetőség a cserére.

6. Bármilyen esetben az Eladó felelőssége nem haladja meg a vevő által fizetett összeg mértékét.

IV. Szállítási feltételek

1. A megrendelt áruk maximális szállítási határideje a megrendelés beérkezésétől számított 14 nap. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy korábban teljesítsen.Ha az áru raktáron van, akkor az árának beérkezése napján már megindul a kiszállítás. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, az eladó ezt írásban jelzi a várható szállítási határidővel együtt.

2. Az eladónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha az ő részéről felmerült szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés a Megrendelőt a Megrendelőnél felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén.

3. A szállítási költségeket az eladó kiszámlázza a Megrendelőnek az árjegyzékben feltüntetett tarifa szerint.

4. A szállítási költséget a megrendelő előre fizeti meg.

5. A csomag átvételekor a vevő köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét.


V. Fizetési feltételek

1. A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a megrendelések feldolgozása szünetel. Az ügyfélszolgálat mindennap az olomkatona@olomkatona.com e-mailcímen, és a 06-30-9496393 telefonszámon elérhető.

2. A fizetés módja: banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás (postai rózsaszín utalvány) és PayPal-os fizetés.

3. A Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogadja, hogy a honlapon megrendelt termékek fizetési módja előre átutalás. A postára adás az átutalt összeg megérkezése utáni lehetséges leghamarabb időpontban történik.

4. Az eladó az árut minden esetben számlával adja át, ezért fizetési késedelem esetén a számla hiányára való hivatkozást nem fogad el.


VI. Záró rendelkezések

1. A felek a szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban közös egyeztetéssel rendezik. Felek értékhatártól függően Budörsi Városi Bíróság illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

2. Felügyeleti szervek: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budapest, József Krt. 6., Diósd Község Jegyzője, 2349 Diósd, Szent István tér 1.

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv szabályai az irányadóak.

3. A szerződés mellékletét képezi az adatkezelésről és adatvédelemről szóló dokumentum.

4. A jelen szerződés hatálybalépésének időpontja 2011. 09. 30. Az Eladó fenntartja a jogot az szerződés egyoldalú módosítására. A módosítása esetén az Eladó az új szerződési feltételeket közzéteszi a Webáruházon, és a Webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új szerződés hatálybalépését nem érinti.


2011. szeptember 30. 

www.olomkatona.com

Pánits László